Słowniczek

Przy podawaniu terminów japońskich posługujemy się obowiązującą międzynarodową transkrypcją, gdzie:

1. Wymowa samogłosek:
y – wymawiane jako i

2. Wymowa spółgłosek:
ch – wymawiane jako ć
sh – wymawiane jako ś
w – wymawiane jako u
j – wymawiane jako dź
z – wymawiane jako dz

Przy podawaniu terminów japońskich posługujemy się obowiązującą międzynarodową transkrypcją, gdzie:

1. Wymowa samogłosek:
y – wymawiane jako i

2. Wymowa spółgłosek:
ch – wymawiane jako ć
sh – wymawiane jako ś
w – wymawiane jako u
j – wymawiane jako dź
z – wymawiane jako dz

Komendy japońskie stosowane w Dojo:
Shinden Ni Rei – ukłon do Świątyni
Shihan Ni Rei – ukłon do Dyrektora Organizacji
Sensei Ni Rei – ukłon do Instruktora
Sempai Ni Rei – ukłon do młodszych instruktorów
Otagie Ni Rei – ukłon do pozostałych ćwiczących

Ashi Barai – podcięcie nogą
Hajime – zaczynać
Hidari – lewa
Ippon Kumite – walka na jeden krok
Kamaete – wykonać(technike)
Mawatte – obrót,odwrócić się
Migi – prawa
Naore – powrót do pozycji początkowej
Sanbon Kumite – walka na trzy kroki
Ushiro – w tył
Yame – stop
Yoi – przygotować się

Formy walki:
Kumite – walka
Ippon-kumite – walka na jeden krok
Sanbon-kumite – walka na trzy kroki
Gohon-kumite – walka na pięć kroków
Jiyu-kumite – umowna wolna walka
Kyokushinkai Kumite – układy walki formalnej

Strefy uderzeń:
Jodan – głowa + szyja
Chudan – tułów
Gedan – poniżej

Strony:
Hidari – w lewo
Migi – w prawo

Kierunki:
Soto – z zewnątrz
Uchi – od wewnątrz
Mae – w przód
Yoko – w bok
Ushiro – w tył
Age – w górę
Oroshi – w dół
Mawashi – okrężnie
Ura – odwrotnie
Mawatte – obrót
Naura – powrót

Powierzchnie uderzające i blokujące:
Seiken – pięść
Uraken – odwrócona pięść
Tettsui – pięść młot
Ryutoken – pięść głowa smoka
Hiraken – półzaciśnięta pięść
Hitosashiyubi ipponken – pięść wskazującego palca
Nakayubi ipponken – pięść środkowego palca
Oyayubi ipponken – pięść kciuka
Nihonken – pięść wskazującego i środkowego palca
Nukite – ręka włócznia
Shuto – kant dłoni zewnętrzny
Haito – kant dłoni wewnętrzny
Shotei – podstawa dłoni
Koken – przegub
Toho – ręka hak
Keiko – ręka dziób ptaka
Kote – przedramię
Hira-Kote – górna powierzchnia przedramienia
Ura-Kote – dolna (odwrotna) powierzchnia przedramienia
Omote-Kote – boczna powierzchnia przedramienia
Hiji – łokieć
Sokuto – kant stopy zewnętrzny
Teisoku – sklepienie stopy
Chusoku – poduszka stopy
Haisoku – podbicie stopy
Kakato – pięta
Sune – goleń
Hiza – kolano
Kaji – udo
Atama – głowa

Waza – Techniki:
Tachi (Dachi) – pozycje nóg
Kamaete – pozycje rąk
Uke – bloki
Uchi – uderzenia
Tsuki – pchnięcia
Tensho – nakrycia
Keri (Geri) – kopnięcia
Kari – podcięcia
Kosaho – kontrataki
Renraku – kombinacje
Ryusui – uniki
Ukemi – pady i przewroty
Nage – rzuty
Tokui – ulubione techniki

Tsuku – Pchnięcia:
Oi-Tsuki – pchnięcie normalne
Gyaku-Tsuki – pchnięcie przeciwne
Seiken-Jodan-Tsuki – pchnięcie górne pieścią
Seiken-Chudan-Tsuki – pchnięcie środkowe pieścią
Seiken-Gedan-Tsuki – pchnięcie pieścią w dół
Tate-Tsuki – pchnięcie pieścią”strzał z bicza”
Jun-Tsuki – pchnięcie z poparciem ciała
Uraken Shita-Tsuki – pchnięcie odwrotne pieścią
Mawashi-Tsuki – pchnięcie okrężne
Shotei Morote-Tsuki – pchniecie podwojne podstawa dłoni
Yama-Tsuki – pchnięcie podwójne „góra-dół”
Mae Atama-Tsuki – pchnięcie w przód głowa
Yoko Atama-Tsuki – pchnięcie w bok głową
Ushiro Atama-Tsuki – pchnięcie w tył glową
Morote-Tsuki – pchnięcie podwójne
Tobi-Tsuki – pchnięcie podwójne

Uchi – Uderzenia:
Seiken Ago-Uchi – uderzenie w podbródek pięścią „strzał z bicza”
Seikien Mawashi-Uchi – uderzenie okrężne pięścią
Uraken Mawashi-Uchi – uderzenie okrężne odwróconą pięścią
Uraken Shomen-Uchi – uderzenie w przód odwrócona pięścią
Uraken Sayu-Uchi – uderzenie w bok odwróconą pięścią
Uraken Hizo-Uchi – uderzenie w żebra odwróconą pięścia
Uraken Shita-Uchi – uderzenie w splot odwrócona pięścią
Shuto Ganmen-Uchi – uderzenie w twarz zewnętrznym kantem dłoni
Shuto Sakotsu-Uchi – uderzenie w skroń zewnętrznym kantem dłoni
Shuto Sakotsu Uchikomi – uderzenie w obojczyk prowadzone
Shuto Hizo-Uchi – uderzenie w żebra zewnętrznym kantem dłoni
Hiji Jodan-Ate – cięcie górne łokciem
Hiji Chudan-Ate – cięcie środkowe łokciem
Hiji Age-Uchi – uderzenie w góre łokciem
Hiji Oroshi-Uchi – uderzenie w dól łokciem
Hyori-Uchi – uderzenie „góra-dół”
Kome Komi-Uchi – uderzenie w skroń „pieść-młot”
Tettsui-Uchi – uderzenie „pięść-młot”
Haito-Uchi – uderzenie wewnętrznym kantem dłoni
Koken-Uchi – uderzenie przegłubem dłoni
Hiraken-Uchi – uderzenie półzacisniętą pieścią
Tobi Hiji-Uchi – uderzenie łokciem z wyskoku

Uke – Bloki:
Seiken Jodan-Uke – blok górny pieścią
Seiken Uchi-Uke – blok z wewnątrz pieścią
Seiken Soto-Uke – blok z zewnątrz pięścią
Seiken Gedan-Uke – blok dolny pięścią
Seiken Chudan Uchi-Uke Gedan Barai – dwa jednoczesne bloki
Shuto Jodan-Uke – blok górny zewnętrznym kantem dłoni
Shuto Uchi-Uke – blok z wewnątrz zewnętrznym kantem dłoni
Shuto Soto-Uke – blok z zewnątrz zewnętrznym kantem dłoni
Shuto Gedan-Uke – blok dolny zewnętrznym kantem dłoni
Shuto Mawashi-Uke – blok okrężny zewnętrznym kantem dłoni
Shotei Jodan-Uke – blok górny podstawą dłoni
Shotei Soto-Uke – blok z zewnątrz podstawą dłoni
Shotei Gedan-Uke – blok dolny podtsawą dłoni
Koken Uchi-Uke – blok z wewnątrz nadgarstkiem
Mae Mawashi-Uke – blok okrężny w przód
Morote-Uke – blok podwójny ze wsparciem
Juji-Uke – blok krzyżowy
Hiza-Uke – blok kolanem
Sune-Uke – blok golenią
Soto Kaji-Uke – blok udem do wewnątrz
Uchi Kaji-Uke – blok udem na zewnątrz
Teisoku Soto Mawashi-Uke – blok okrężny stopą do wewnątrz

Tensho – Nakrycia:
Tenscho Soto-Uke – nakrycie z zeewnątrz
Tenscho Uchi-Uke – nakrycie z wewnątrz
Tenscho Mawashi-Uke – nakrycie okrężne

Keri – Kopnięcia:
Mae-Keage – kopnięcie w przód prostą nogą
Yoko-Keage – kopnięcie w bok prostą nogą
Ushiro Keage – kopnięcie w tył prostą nogą
Mawashi-Keage – kopnięcie okrężne prostą nogą
Mae-Geri – kopnięcie w przód
Yoko-Geri – kopnięcie w bok
Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne
Ushiro-Geri – kopnięcie w tył
Gedan Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne dolne
Soto Mawashi-Keage – kopnięcie okrężne prostą nogą dowewnątrz
Uchi Mawashi-Keage – kopnięcie okrężne prostą nogą na zewnątrz
Ushiro Mawashi-Keage – kopnięcie okrężne tylne prostą nogą
Mae Hiza-Geri – kopnięcie kolanem w przód
Mawashi Hiza-Geri – kopnięcie kolanem okrężne
Soto Hiza-Geri – kopnięcie kolanem do wewnątrz
Uchi Hiza-Geri – kopnięcie kolanem na zewnątrz
Kin-Geri – kopnięcie w pachwine
Kansetsu-Geri – kopnięcie w kierunku stawu kolanowego
Kakato-Geri – kopnięcie piętą
Kubi Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne szyjne
Soto Mawashi-Geri – kopnięcie wewnętrzne okrężne
Uchi Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne na zewnątrz
Ushiro Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne tylne
Ura Mae-Geri – kopnięcie w przód odwrotne
Ura Hiza-Geri – kopnięcie kolanem odwrotne
Ura Yoko-Geri – kopnięcie w bok odwrotne
Ura Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne odwrotne
Ura Ushiro Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne tylne odwrotne
Ura Uchi Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne zewnętrzne odwrotne
Ura Gedan Ushiro Mawashi-Geri – kopnięcie odwrotne doolne odwrotne
Tobi Mae-Geri – kopnięcie w przód z wyskoku
Tobi Hiza-Geri – kopnięcie kolanem z wyskoku
Tobi Yoko-Geri – kopnięcie w bok z wyskoku
Tobi Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne w wyskoku
Tobi Ushiro-Geri – kopnięcie w tył z wyskoku
Tobi Ura Yoko-Geri – kopnięcie w bok odwrotne z wyskoku
Tobi Ura Ushiro Geri – kopnięcie w tył odwrotne z wyskoku
Tobi Ura Ushiro Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne tylne odwrotne z wyskoku
Tobi Ura Uchi Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne zewnętrzne okrężne z wyskoku
Tobi Soto Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne wewnętrzne z wyskoku
Tobi Uchi Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne zewnętrzne z wyskoku
Tobi Ura Gedan Ushiro Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne dolne odwrotne z wyskoku

Tachi – Pozycje:
Fudo-Dachi – pozycja trwała
Haisoku-Dachi – pozycja normalna
Heiko-Dachi – pozycja ze stopami rozstawionymi równolegle
Kake-Dachi –
Kiba-Dachi – pozycja jeźdźca
Kokutsu-Dachi – pozycja z pochyleniem w tył
Moro-Ashi-Dachi –
Musubi-Dachi – pozycja z rozstawionymi palcami stóp
Neko-Ashi-Dachi – pozycja kota
Sanchin-Dachi – pozycja trójkąta
Shiko-Dachi – pozycja sumo
Tsuru-Ashi-Dachi –

Uchi-Hachi-Ji-Dachi – pozycja gołębia
Yo-Dachi –
Zenkutsu-Dachi – pozycja z pochyleniem w przód

Inne:
Ago – podbródek
Ashi – noga
Chi-Mei – technika efektywna
Dan – stopień mistrzowski
Dojo – świątynia, sala ćwiczeń
Ganmen – skroń
Gyaku – przeciwnie
Hiza – kolano
Hizo – żebra
Hajime – zaczynać, początek
Ibuki – oddychanie respirujące
Juji – krzyż
Karategi – kimono do karate
Kata – ćwiczenia formalne, kształt
Katsu – jap. metoda reanimacji
Kihon – podstawowe ćwiczenia
Kiai – paraliżujący okrzyk
Kanku – symbol odwagi, słońce
Kyu – stopień szkoleniowy
Kake – zahaczyć
Keage – kopnięcie prostą nogą w górę
Kiba – pozycja jeźdźca
Kin – krocze
Kubi – szyja
Makiwara – przyrząd do ćwiczeń
Morote – obie ręce
Maita – poddaję się
Matte – przerwać, puścić
Neko – kot
Ne-waza – techniki walki na leżąco
Nogare I,II – oddychanie tonujące
Obi – pas
Osu – tak, dziękuje, pozdrowienie
Oi – zgodnie, normalnie
Rei – ukłon
Sanchin – trójkąt sił
Shiko – pozycja zapaśnika Sumo
Shinden – świątynia
Shihan – Dyrektor Organizacji
Sensei – mistrz, nauczyciel
Sempai – starszy rangą, przełożony
Satori – oświecenie, pełne zrozumienie
Te – ręce
Tobi – skakać
Tameshi-wari – technika rozbijania twardych przedmiotów
Tsuru – żuraw
Tate – wysokość, przedłużony
Zazen (seiza) – medytacja siedząc
Arigato – dziękuje
Ai-suru – kochać
Budo – sztuki wojenne
Bo-jutsu – sztuka walki kijem
Do – droga
Hai – tak
Jutsu – sztuka, umiejętność
Katana – miecz samurajski
Kebuki – japoński teatr
Kamikaze – boski wiatr
Kenjutsu – sztuka walki mieczem
Kusarigama – sierp i łańcuch
Kyudo – sztuka strzelania z łuku
Mu – nicość lub obojętność w Zen
Meijin – mistrz który dostąpił stanu satori
Nippon – Japonia
Nunchaku – cep do ryżu
Sai – rytualny sztylet z Okinawy
Sayonara – pożegnanie
Shuriken – gwiazdki do rzucania
Taijutsu – sztuka walki ciałem
Tonfa – korba do mielenia ryżu
Uchi-deshi – osobisty uczeń
Muso-uchi – techniki naturalnej samoobrony
Chanoju – sztuka parzenia herbaty